image banner
 
Quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố
Số ký hiệu văn bản 16/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Trích yếu nội dung Quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq-16-2023_nq_che-do-kct-2024.pdf
nq-16-2023-pl-kct.pdf