image banner
 
Về việc vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng, làm mới các tuyến đường giao thông, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 30-NQ/HU
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng, làm mới các tuyến đường giao thông, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực TNMT
Người ký duyệt Hà Đức Minh
Tài liệu đính kèm 0_nghi_quyet_hien_dat_ntm-_ban_h20230206020203016_signed_20230206020331672.pdf