image banner
 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Số ký hiệu văn bản 38/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/06/2023
Ngày hiệu lực 24/06/2023
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chương trình MTQG
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq-38-dieu-chinh-bo-sung-nd-27.pdf